Ukryte podatki pośrednie

Podatki to podstawowa i bez wątpienia jedna z najstarszych kategorii ekonomii, prawa, polityki i kwestii społecznych. Nic zatem dziwnego, że cechuje je bardzo duży stopień złożoności. W dobie globalizacji, podatki pośrednie takie jak cła, VAT czy akcyza wywierają coraz większy wpływ na zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach. Niemal każdego roku pojawiają się zmiany regulacyjne, które są najczęściej związane z postępującą cyfryzacją rozliczeń.

Podatki pośrednie – co to takiego?

Podatek pośredni, w przeciwieństwie do bezpośredniego, nie jest wpłacany do urzędu skarbowego. Jego natura jest nieco inna, gdyż wiąże się z nabywanymi przez konsumentów dobrami oraz usługami. 

Do pośrednich podatków zalicza się między innymi:

  • podatek VAT zwany podatkiem od towarów i usług,
  • podatek akcyzowy,
  • podatek od gier. 

Do zalet tego typu podatków zaliczana jest ich duża wydajność, prostota, a także relatywnie niski koszt poboru. Co więcej należy pamiętać o niewielkiej możliwości uchylania się od tego typu podatków, między innymi dzięki wzajemnej kontroli opodatkowania wszelkich transakcji przez podatników. Podatki pośrednie stanowią również świetny barometr sytuacji gospodarczej państwa oraz wskazują na skłonności społeczeństwa do inwestowania lub oszczędzania.

Należy również podkreślić, że podatki tego typu są szczególnie istotne ze względu na związany z nimi efekt tak zwanego „znieczulenia podatkowego”. Wyjątkowo prosta konstrukcja tych podatków przy jednocześnie skrytym sposobie zaliczania ich w cenę towarów czy usług czynią z nich wygodne narzędzie fiskalne. Z punktu widzenia budżetu państwa, oznacza to ogromną przewagę podatków pośrednich nad bezpośrednimi, których ciężaru nie da się nie odczuć, szczególnie przy ich podwyższeniu. 

Potrzeby współczesnych organizacji

Znajomość różnorodnych przepisów, które dotyczą podatków, a także ich prawidłowe stosowanie są niezbędne, aby unikać naliczania kar czy po prostu wstrzymywania towarów podczas transportu. Skomplikowane przepisy, nieustannie ewoluujące modele biznesowe i obowiązki nakładane na przedsiębiorców przez ustawodawców znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia kosztów, które potencjalnie mogą obniżać efektywność realizowanych transakcji gospodarczych. W zależności od potrzeb danej organizacji czy przedsiębiorstwa niezbędne zatem stają się przeglądy prawidłowości rozliczeń podatkowych czy też prowadzenie szczegółowych rozliczeń. Właśnie dlatego w nowoczesnych firmach tak istotne są narzędzia usprawniające wybrane procesy podatkowe lub ich pełna automatyzacja.