Jakie korzyści daje audyt?

Audyt jest najczęściej spotykanym narzędziem kontroli i oceny firm. Mimo, iż przez samych pracowników rzadko bywa odbierany pozytywnie, to jednak z reguły przynosi badanej instytucji dużo korzyści. Pozytywny wynik takiego audytu pozwala na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera, który doskonale wie, w jaki sposób należy wykorzystywać powierzone środki finansowe czy też rzeczowe. Przyjrzyjmy się, zatem bliżej audytowi, jego rodzajom, jak i korzyściom z jego przeprowadzenia.

Czym jest audyt?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest audyt. Otóż, jest to systematyczna i niezależna kontrola wybranej instytucji lub organizacji, bądź też jakiegoś systemu, konkretnego projektu czy produktu. Podczas takiego audytu wybrany przedmiot badany jest pod względem zgodności z określonymi punktami odniesienia, którymi mogą być na przykład przepisy prawa, normy, standardy, ale też listy kontrolne, wewnętrzne przepisy danej instytucji itp. A zatem, audyt jest sposobem na sprawdzenie czy dana firma odpowiednio wykorzystuje zainwestowane przez podmioty gospodarcze środki pieniężne

Jakie mamy rodzaje audytu?

Generalnie wyróżnia się dwa rodzaje audytu: audyt zewnętrzny i wewnętrzny.

Audyt zewnętrzny to badanie przeprowadzane przez audytorów niezależnych od instytucji badanej, a jego wyniki z reguły najbardziej interesują stronę zlecającą jego przeprowadzenie. Dokonać mogą go jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Z kolei audyt wewnętrzny jest tak naprawdę stałym elementem większości firm i instytucji, bowiem stanowi źródło niezależnych ocen. Taki sposób kontroli i oceny przedsiębiorstwa, przy systematycznym i metodycznym podejściu, daje możliwości skutecznego doskonalenia procesów zarządzania organizacją jak i samym ryzykiem.

Korzyści uzyskiwane z audytu

Audyt dokonany przede wszystkim przez skrupulatny przegląd sprawozdania finansowego, pozwala nie tylko na uporządkowanie spraw finansowych. Dzięki niemu, w dalszej perspektywie ograniczymy także ryzyko, które może pojawić się, gdy nieprawidłowe dane dostarczane przez sprawozdanie, będą dalej przenoszone na następne okresy rozliczeniowe. Audyt będzie też znakomitym punktem wyjściowym, gdy zasiadamy do prac związanych z przekształceniem spółki. Bezsprzecznie, audyt pozwala także na otrzymanie obiektywnej i całkowicie bezstronnej opinii na temat faktycznego stanu kontrolowanych procesów. Dla kontroli zarządczej są to dane bezcenne, bowiem poprzez audyt, zobrazują nam czy procedury zaimplementowane w systemie zarządzania naszą firmą, sprawdzają się w realnych procesach.