IPO – debiut spółki na giełdzie papierów wartościowych

IPO definiowane jest jako debiut spółki na giełdzie papierów wartościowych. Istnieje wiele czynników, które zachęcają przedsiębiorców do wejścia na giełdę. Najważniejszym jest oczywiście chęć zdobywania dodatkowych środków dzięki publicznemu emitowaniu akcji. Jak wyglądać będzie debiut spółki na giełdzie papierów wartościowych, czyli wspomniane IPO? Jaką rolę spełnia prospekt emisyjny publicznej oferty? 

Inwestycja w debiut na giełdzie papierów wartościowych

Inwestorzy indywidualni mają możliwość zainwestowania tylko w debiuty spółek, które zdecydują się uprzednio na emitowanie akcji w ramach swojej pierwszej oferty przeznaczonej także dla indywidualnych inwestorów – www.pwc.pl/pl/uslugi/gotowy-do-ipo-wejscie-na-gielde.html. W innej sytuacji, będziemy mogli nabyć dane akcję tylko na rynku wtórnym, czyli po tym, jak spółka wejdzie na giełdę.

Jaką rolę spełnia prospekt emisyjny oferty publicznej?

Dla osób będących inwestorami sporą rolę odgrywać będzie prospekt emisyjny, który publikowany jest przez daną spółkę planująca debiut na giełdzie. To dokument, który ma za zadanie pomagać w podejmowaniu decyzji, czy inwestycja w debiut tej wybranej spółki będzie odpowiednia i czy jest to ta oferta, która odpowiada nam pod każdym względem. Prospekt emisyjny jest tak naprawdę przygotowywany przede wszystkim dla indywidualnych inwestorów. Jeśli bowiem spółka będzie chciała wchodzić na giełdę bez emitowania zupełnie nowych akcji albo skieruje pierwszą z oferty tylko do instytucji, to nie ma w tym przypadku obowiązku publikacji prospektu emisyjnego.

Prospekt emisyjny musi zostać skontrolowany, jeśli chodzi o poprawność danych, które są w nim zawarte. Kontrolą zajmuje się biegły rewident. Następnie prospekt wysyłany jest do KNF i zatwierdzany lub odrzucany przez osoby pracujące w urzędzie. Dzięki czemu możemy mieć zaufanie co do rzetelności zawartych w nich liczbowych danych. Niewątpliwie, należy mieć na uwadze, iż zdarza się, że KNF nie wyłapie wszystkich manipulacji co do danych finansowych.